[KaRaoKe] Silky Heart - Toradora! OP2

posted on 17 Apr 2009 16:44 by maikochan in KaRaoKe

ผ่านสงกรานต์มาแล้วล่ะ

แม้ข้าพเจ้าจะปิดเทอมแล้ว ก็ยังดองบล็อกต่อไป~~(- -)

ช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะ ส่วนหนึ่งมาจากที่คุณพ่อ กลับมาจากกาตาร์นี่ล่ะ

แล้วก็ที่เรากำ